Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VIII (41-43)Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 41Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена
4106Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:

- [4106 2]кiз або козенят:
- - 4106 21 00 00у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат)
- - 4106 22у сухому станi (краст):
- - - 4106 22 10 00iз шкiри iндiйської кози або козеняти, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри
- - - 4106 22 90 00iншi
- [4106 3]свиней:
- - 4106 31 00 00у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат)
- - 4106 32 00 00у сухому станi (краст)
- 4106 40рептилiй:
- - 4106 40 10 00попереднього рослинного дублення
- - 4106 40 90 00iншi
- [4106 9]iншi:
- - 4106 91 00 00у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат)
- - 4106 92 00 00у сухому станi (краст)

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.