Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VIII (41-43)Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 41Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена
4104Дублена (чинена) шкiра чи шкiряний краст iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки:

- [4104 1]у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат):
- - 4104 11нешлiфованi лицевi неспилки, лицевi спилки:
- - - 4104 11 10 00шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)
- - - [4104 11 5]iншi:
- - - - [4104 11 51]великої рогатої худоби (включаючи буйволiв):
- - - - - 4104 11 51 00шкiра з цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)
- - - - - 4104 11 59 00iншi
- - - - 4104 11 90 00iншi
- - 4104 19iншi:
- - - 4104 19 10 00шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)
- - - [4104 19 5]iншi:
- - - - [4104 19 51]великої рогатої худоби (включаючи буйволiв):
- - - - - 4104 19 51 00шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)
- - - - - 4104 19 59 00iншi
- - - - 4104 19 90 00iншi
- [4104 4]у сухому станi (краст):
- - 4104 41нешлiфованi лицевi неспилки; лицевi спилки:
- - - [4104 41 1]шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв):
- - - - 4104 41 11 00шкiра iз цiлих шкур телят iндiйського зебу, без голови i нiг, або з головою i ногами, масою нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри
- - - - 4104 41 19 00iншi
- - - [4104 41 5]iншi:
- - - - [4104 41 51]великої рогатої худоби (включаючи буйволiв):
- - - - - 4104 41 51 00шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)
- - - - - 4104 41 59 00iншi
- - - - 4104 41 90 00iншi
- - 4104 49iншi:
- - - [4104 49 1]шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв):
- - - - 4104 49 11 00шкiра iз цiлих шкур телят iндiйського зебу, без голови i нiг, або з головою i ногами, масою нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри
- - - - 4104 49 19 00iншi
- - - [4104 49 5]iншi:
- - - - [4104 49 51]великої рогатої худоби (включаючи буйволiв):
- - - - - 4104 49 51 00шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)
- - - - - 4104 49 59 00iншi
- - - - 4104 49 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.