Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VIII (41-43)Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 41Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена
4101Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок:

- 4101 20шкури цiлi, неспилок, кожна масою не бiльш як 8 кг у прiсносухому, 10 кг у сухосолоному або 16 кг у свiжому, мокросолоному або iншому консервованому виглядi:
- - 4101 20 10 00свiжi
- - 4101 20 30 00мокросолонi
- - 4101 20 50 00прiсносухi або сухосолонi
- - 4101 20 80 00iншi
- 4101 50цiлi шкури масою бiльш як 16 кг:
- - 4101 50 10 00свiжi
- - 4101 50 30 00мокросолонi
- - 4101 50 50 00прiсносухi або сухосолонi
- - 4101 50 90 00iншi
- 4101 90 00 00iншi, включаючи чапраки, напiвчапраки та поли


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.