Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 40Каучук, гума та вироби з них
4002Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй та рiдких жирiв, у первинних формах або у формi пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з будь-яким продуктом цiєї товарної позицiї у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:

- [4002 1]каучук стирол-бутадiєновий (SBR); карбоксил стирол-бутадiєновий каучук (XSBR):
- - 4002 11 00 00латекс
- - 4002 19iнший:
- - - 4002 19 10 00каучук стирол-бутадiєновий, одержаний емульсiйною полiмеризацiєю (E-SBR), у виглядi тюкiв, пакiв або пачок
- - - 4002 19 20 00стирол-бутадiєн-стироловий блок-спiвмономер, одержаний полiмеризацiєю в розчинi (SBS, термопластичний еластомер), у виглядi гранул, крихти або порошку
- - - 4002 19 30 00стирол-бутадiєновий каучук, одержаний полiмеризацiєю в розчинi (S-SBR), у виглядi тюкiв, пакiв або пачок
- - - 4002 19 90 00iншi
- 4002 20 00 00каучук бутадiєновий (BR)
- [4002 3]каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR); каучук галоген-iзобутилен-iзопреновий (CIIR або BIIR):
- - 4002 31 00 00каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR)
- - 4002 39 00 00iнший
- [4002 4]каучук хлоропреновий (хлорбутадiєновий) (CR):
- - 4002 41 00 00латекс
- - 4002 49 00 00iнший
- [4002 5]каучук акрилонiтрил-бутадiєновий (NBR):
- - 4002 51 00 00латекс
- - 4002 59 00 00iнший
- 4002 60 00 00каучук iзопреновий (IR)
- 4002 70 00 00каучук етиленпропiлендiєновий неспряжений (EPDM)
- 4002 80 00 00сумiшi речовин товарної позицiї 4001 з речовинами цiєї товарної позицiї
- [4002 9]iнший:
- - 4002 91 00 00латекс
- - 4002 99iншi:
- - - 4002 99 10 00продукти, модифiкованi включенням пластмас
- - - 4002 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.