Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ

- 3915Вiдходи, обрiзки та скрап iз пластмас:
- 3916Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв:
- 3917Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси:
- 3918Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи:
- 3919Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi форми з пластмаси самоклейнi, у рулонах або не у рулонах:
- 3920Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами:
- 3921Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:
- 3922Ванни, душi (душовi кабiни та iншi), умивальники та кухоннi мийки (раковини), бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмас:
- 3923Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi закупорювальнi засоби з пластмаси:
- 3924Посуд столовий та кухонний, прибори столовi та кухонне приладдя, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби, з пластмас:
- 3925Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi:
- 3926Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901-3914:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.