Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39A]ПЕРВИННI ФОРМИ

- 3901Полiмери етилену в первинних формах:
- 3902Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах:
- 3903Полiмери стиролу у первинних формах:
- 3904Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних формах:
- 3905Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вiнiлових ефiрiв у первинних формах; iншi вiнiловi полiмери у первинних формах:
- 3906Акриловi полiмери у первинних формах:
- 3907Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах:
- 3908Полiамiди у первинних формах:
- 3909Амiноальдегiднi смоли, фенолоальдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах:
- 3910 00 00Силiкони у первинних формах:
- 3911Смоли нафтовi, смоли кумароно-iнденовi, полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:
- 3912Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:
- 3913Полiмери природнi (наприклад альгiнова кислотa) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку) у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:
- 3914 00 00 00Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901-3913, у первинних формах

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.