Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 36Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали
3606Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначенi у примiтцi 2 до цiєї групи:

- 3606 10 00 00паливо рiдке або зрiджене газоподiбне паливо в ємностях мiсткiстю не бiльш як 300 см3, для заповнення або повторного заправлення сигаретних або iнших запальничок
- 3606 90iншi:
- - 3606 90 10 00фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах
- - 3606 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.