Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 36Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали
3603Шнури вогнепровiднi; шнури детонуючi; ударнi або детонуючi капсулi; запали; електродетонатори:

- 3603 10 00 00шнури вогнепровiднi
- 3603 20 00 00шнури детонуючi
- 3603 30 00 00капсулi ударнi
- 3603 40 00 00капсулi детонуючi
- 3603 50 00 00запали
- 3603 60 00 00електродетонатори


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.