Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3506Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:

- 3506 10 00продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:
- - 3506 10 00 10клей на основi карбоксиметилцелюлози
- - [3506 10 00 9]iншi:
- - - 3506 10 00 91що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3506 10 00 98iншi
- [3506 9]iншi:
- - 3506 91адгезиви (клеїльнi препарати) на основi полiмерiв товарних позицiй 3901-3913 або каучуку:
- - - 3506 91 10 00оптично прозорi клеї без полiмерного носiя (без полiмерної плiвки) та рiдкi оптично прозорi клеї, що тверднуть, якi виключно або переважно використовуються для виготовлення плоских дисплеїв та сенсорних екранiв
- - - 3506 91 90iншi:
- - - - 3506 91 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 3506 91 90 90iншi
- - 3506 99 00iншi:
- - - 3506 99 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3506 99 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.