Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3505Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:
-3505 20клеї:

- - 3505 20 10 00iз вмiстом менш як 25 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
- - 3505 20 30 00iз вмiстом 25 мас.% або бiльше, але менш як 55 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
- - 3505 20 50 00iз вмiстом 55 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
- - 3505 20 90 00iз вмiстом 80 мас.% або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.