Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3505Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:
-3505 10декстрини та iншi модифiкованi крохмалi:

- - 3505 10 10 00декстрини
- - [3505 10 5]iншi модифiкованi крохмалi:
- - - 3505 10 50 00крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi)
- - - 3505 10 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.