Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3504 00Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або нехромований:

- 3504 00 10 00бiлки молочнi концентрованi, зазначенi у додатковiй примiтцi 1 до цiєї групи
- 3504 00 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.