Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 34Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї
3405Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пористi пластмаси або пориста гума, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404:

- 3405 10 00 00вакси, креми та аналогiчнi засоби для чищення взуття або шкiри
- 3405 20 00 00полiрувальнi засоби, мастики та аналогiчнi засоби для догляду за дерев'яними меблями, пiдлогами або iншими дерев'яними поверхнями
- 3405 30 00полiрувальнi засоби та аналогiчнi засоби для догляду за кузовами транспортних засобiв, крiм полiрувальних засобiв для металiв:
- - 3405 30 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 3405 30 00 90iншi
- 3405 40 00 00пасти, порошки та iншi засоби для чищення
- 3405 90iншi:
- - 3405 90 10засоби для полiрування металевих поверхонь:
- - - 3405 90 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3405 90 10 90iншi
- - 3405 90 90iншi:
- - - 3405 90 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3405 90 90 90iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.