Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 32Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi речовини, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3215Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iншi чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi:

- [3215 1]фарба друкарська:
- - 3215 11 00 00чорна
- - 3215 19 00 00iнша
- 3215 90iншi:
- - 3215 90 20 00картриджи з чорнилами (без вбудованої друкарської головки) для застосування в апаратах пiдпозицiй 8443 31, 8443 32 або 8443 39, що мiстять механiчнi або електричнi компоненти; твердi (сублiмацiйнi) чорнила спецiальної форми для застосування в апаратах пiдпозицiй 8443 31, 8443 32 або 8443 39
- - 3215 90 70 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.