Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 32Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi речовини, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3207Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:

- 3207 10 00 00готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники i аналогiчнi препарати
- 3207 20емалi i глазурi склоподiбнi, ангоби та аналогiчнi препарати:
- - 3207 20 10 00ангоби (шлiкери)
- - 3207 20 90iншi:
- - - 3207 20 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3207 20 90 90iншi
- 3207 30 00 00рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати
- 3207 40склоподiбна фрита та iншi види скла у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:
- - 3207 40 40 00скло у виглядi пластiвцiв завдовжки 0,1 мм або бiльше, але не бiльш як 3,5 мм i завтовшки 2 мкм або бiльше, але не бiльш як 5 мкм; скло у виглядi порошку або гранул iз вмiстом 99 мас.% або бiльше дiоксиду кремнiю
- - 3207 40 85 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.