Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3006Фармацевтичнi товари, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

- 3006 10кетгут хiрургiчний стерильний, аналогiчнi стерильнi матерiали для накладання швiв (включаючи стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi нитки, що розсмоктуються) i стерильнi адгезиви для тканин для хiрургiчного закриття ран; ламiнарiя стерильна та тампони з ламiнарiї стерильнi; стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi кровоспиннi засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi бар'єри, якi розсмоктуються або не розсмоктуються:
- - 3006 10 10 00кетгут хiрургiчний стерильний
- - 3006 10 30 00стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi бар'єри, якi розсмоктуються або не розсмоктуються
- - 3006 10 90 00iншi
- 3006 30 00 00контрастнi препарати для рентгенографiчних обстежень; дiагностичнi реактиви для введення хворим
- 3006 40 00 00зубнi цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; цементи для реконструювання (вiдновлення) кiсток
- 3006 50 00 00санiтарнi сумки та набори для надання першої допомоги
- 3006 60 00 00хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або спермiцидiв
- 3006 70 00 00препарати у виглядi гелю, призначенi для використання в медицинi або ветеринарiї як засiб для змащення частин тiла в процесi хiрургiчних операцiй або фiзичних обстежень чи як сполучний агент мiж тiлом i медичними iнструментами
- [3006 9]iншi:
- - 3006 91 00 00пристрої, що iдентифiкуються як пристрої для стомiчного використання
- - 3006 92 00 00фармацевтичнi вiдходи та не придатнi для використання фармацевтичнi засоби
- - 3006 93 00 00плацебо та комплекти для проведення слiпих (подвiйно слiпих) клiнiчних випробувань, що використовуються у незалежних клiнiчних випробуваннях, розфасованi у виглядi дозованих форм

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.