Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3005Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї:

- 3005 10 00 00перев'язувальнi адгезивнi та iншi вироби, що мають липкий шар (липку поверхню)
- 3005 90iншi:
- - 3005 90 10 00вата та вироби з вати
- - [3005 90 3]iншi:
- - - [3005 90 31]з текстильних матерiалiв:
- - - - 3005 90 31 00марля та вироби з марлi
- - - - 3005 90 50 00iншi
- - - 3005 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.