Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї; неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28B]КИСЛОТИ НЕОРГАНIЧНI ТА НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ

- 2806Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:
- 2807 00 00 00Сiрчана кислота; олеум
- 2808 00 00 00Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти
- 2809Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота; полiфосфорнi кислоти визначеного або невизначеного хiмiчного складу:
- 2810 00Оксиди бору; борнi кислоти:
- 2811Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.