Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї; неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28A]ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ

- 2801Фтор, хлор, бром i йод:
- 2802 00 00 00Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна
- 2803 00 00 00Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших товарних позицiй)
- 2804Водень, iнертнi гази та iншi неметали:
- 2805Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.