Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2713Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд:

- [2713 1]кокс нафтовий:
- - 2713 11 00 00некальцинований
- - 2713 12 00 00кальцинований
- 2713 20 00 00бiтум нафтовий
- 2713 90iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд:
- - 2713 90 10 00для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803
- - 2713 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.