Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2711Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi:

- [2711 1]скрапленi (зрiдженi):
- - 2711 11 00 00газ природний
- - 2711 12пропан:
- - - [2711 12 1]пропан, чистота якого не менш як 99 %:
- - - - 2711 12 11 00для використання як паливо
- - - - 2711 12 19 00для iнших цiлей
- - - [2711 12 9]iнший:
- - - - 2711 12 91 00для специфiчних процесiв переробки
- - - - 2711 12 93 00для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 12 91 00
- - - - [2711 12 94]для iнших цiлей:
- - - - - 2711 12 94 00чистота якого бiльш як 90 %, але не бiльш як 99 %
- - - - - 2711 12 97 00iншi
- - 2711 13бутани:
- - - 2711 13 10 00для специфiчних процесiв переробки
- - - 2711 13 30 00для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 13 10 00
- - - [2711 13 9]для iнших цiлей:
- - - - 2711 13 91 00чистота якого бiльш як 90 %, але менш як 95 %
- - - - 2711 13 97 00iншi
- - 2711 14 00 00етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн
- - 2711 19 00 00iншi
- [2711 2]у газоподiбному станi:
- - 2711 21 00 00газ природний
- - 2711 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.