Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2701Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля:

- [2701 1]вугiлля кам'яне, антрацит, пилоподiбне або непилоподiбне, але неагломероване:
- - 2701 11 00 00антрацит
- - 2701 12бiтумiнозне вугiлля:
- - - 2701 12 10 00коксiвне вугiлля
- - - 2701 12 90 00iнше
- - 2701 19 00 00вугiлля iнше
- 2701 20 00 00брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.