Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 26Руди, шлак i зола
2601Руди та концентрати залiзнi, включаючи випалений пiрит:

- [2601 1]руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту:
- - 2601 11 00неагломерованi:
- - - 2601 11 00 10концентрати залiзнi
- - - 2601 11 00 90iншi
- - 2601 12 00агломерованi:
- - - 2601 12 00 10котуни з руди залiзної
- - - 2601 12 00 90iншi
- 2601 20 00 00випалений пiрит

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.