Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 24Тютюн i промисловi замiнники тютюну
2403Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:

- [2403 1]тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв тютюну у будь-якiй пропорцiї:
- - 2403 11 00 00тютюн для кальяна, зазначений в примiтцi 1 до цiєї групи
- - 2403 19iнший:
- - - 2403 19 10 00у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г
- - - 2403 19 90 00iнший
- [2403 9]iншi:
- - 2403 91 00 00"гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн
- - 2403 99iншi:
- - - 2403 99 10 00жувальний i нюхальний тютюн
- - - 2403 99 90 00iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.