Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 24Тютюн i промисловi замiнники тютюну
2401Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи:
-2401 10тютюн з невiддiленою середньою жилкою:

- - 2401 10 35 00свiтлий тiньового сушiння
- - 2401 10 60 00тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння
- - 2401 10 70 00тютюн темний тiньового сушiння
- - 2401 10 85 00тютюн теплового сушiння
- - 2401 10 95 00iнший


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.