Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 21Рiзнi харчовi продукти
2102Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002); готовi пекарськi порошки:

- 2102 10дрiжджi активнi:
- - 2102 10 10 00дрiжджi культурнi
- - [2102 10 3]дрiжджi пекарськi:
- - - 2102 10 31 00сухi
- - - 2102 10 39 00iншi
- - 2102 10 90 00iншi
- 2102 20дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми:
- - [2102 20 1]дрiжджi неактивнi:
- - - 2102 20 11 00у виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках масою нетто не бiльш як 1кг
- - - 2102 20 19 00iншi
- - 2102 20 90 00iншi
- 2102 30 00 00порошки пекарськi готовi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.