Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 21Рiзнi харчовi продукти
2101Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю, i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати:

- [2101 1]екстракти, есенцiї та концентрати кави i готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:
- - 2101 11 00екстракти, есенцiї та концентрати:
- - - 2101 11 00 10розчинна кава в первиннiй упаковцi масою нетто понад 10 кг
- - - 2101 11 00 90iншi
- - 2101 12готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:
- - - 2101 12 92 00готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв кави
- - - 2101 12 98 00iншi
- 2101 20екстракти, есенцiї та концентрати чаю чи мате, або парагвайського чаю, i готовi продукти на їх основi або на основi чаю чи мате, або парагвайського чаю:
- - 2101 20 20 00екстракти, есенцiї або концентрати
- - [2101 20 9]готовi продукти:
- - - 2101 20 92 00на основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв чаю чи мате, або парагвайського чаю
- - - 2101 20 98 00iншi
- 2101 30смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати:
- - [2101 30 1]смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави:
- - - 2101 30 11 00смажений цикорiй
- - - 2101 30 19 00iншi
- - [2101 30 9]екстракти, есенцiї та концентрати смаженого цикорiю та iнших смажених замiнникiв кави:
- - - 2101 30 91 00смаженого цикорiю
- - - 2101 30 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.