Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2009Соки з плодiв або горiхiв (включаючи виноградне сусло та кокосову воду) та соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

- [2009 1]сiк апельсиновий:
- - 2009 11заморожений:
- - - [2009 11 1]з числом Брiкса понад 67:
- - - - 2009 11 11 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 11 19 00iнший
- - - [2009 11 9]з числом Брiкса не бiльш як 67:
- - - - 2009 11 91 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - 2009 11 99iнший:
- - - - - 2009 11 99 10концентрований
- - - - - 2009 11 99 20натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - - 2009 11 99 90iнший
- - 2009 12 00незаморожений, з числом Брiкса не бiльш як 20:
- - - 2009 12 00 10натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - 2009 12 00 90iнший
- - 2009 19iнший:
- - - [2009 19 1]з числом Брiкса понад 67:
- - - - 2009 19 11 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 19 19 00iнший
- - - [2009 19 9]з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
- - - - 2009 19 91 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - 2009 19 98iнший:
- - - - - 2009 19 98 10концентрований
- - - - - 2009 19 98 90iнший
- [2009 2]сiк грейпфрутiв; сiк помело:
- - 2009 21 00з числом Брiкса не бiльш як 20:
- - - 2009 21 00 10натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - 2009 21 00 90iнший
- - 2009 29iнший:
- - - [2009 29 1]з числом Брiкса понад 67:
- - - - 2009 29 11 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 29 19 00iнший
- - - [2009 29 9]з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
- - - - 2009 29 91 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - 2009 29 99iнший:
- - - - - 2009 29 99 10концентрований
- - - - - 2009 29 99 90iнший
- [2009 3]соки iнших цитрусових:
- - 2009 31з числом Брiкса не бiльш як 20:
- - - [2009 31 1]вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - 2009 31 11 00якi мiстять доданий цукор
- - - - 2009 31 19якi не мiстять доданого цукру:
- - - - - 2009 31 19 10натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
- - - - - 2009 31 19 90iншi
- - - [2009 31 5]вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - [2009 31 51]сiк лимонний:
- - - - - 2009 31 51 00який мiстить доданий цукор
- - - - - 2009 31 59 00який не мiстить доданого цукру
- - - - [2009 31 9]соки з iнших цитрусових:
- - - - - 2009 31 91 00якi мiстять доданий цукор
- - - - - 2009 31 99 00якi не мiстять доданого цукру
- - 2009 39iншi:
- - - [2009 39 1]з числом Брiкса понад 67:
- - - - 2009 39 11 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 39 19 00iншi
- - - [2009 39 3]з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
- - - - [2009 39 31]вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - - 2009 39 31 00якi мiстять доданий цукор
- - - - - 2009 39 39якi не мiстять доданого цукру:
- - - - - - 2009 39 39 10концентрованi
- - - - - - 2009 39 39 90iншi
- - - - [2009 39 5]вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - - [2009 39 51]сiк лимонний:
- - - - - - 2009 39 51 00з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - - - 2009 39 55 00з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. %
- - - - - - 2009 39 59 00якi не мiстять доданого цукру
- - - - - [2009 39 9]соки з iнших цитрусових:
- - - - - - 2009 39 91 00з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - - - 2009 39 95 00з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. %
- - - - - - 2009 39 99 00якi не мiстять доданого цукру
- [2009 4]сiк ананасовий:
- - 2009 41з числом Брiкса не бiльш як 20:
- - - 2009 41 92 00який мiстить доданий цукор
- - - 2009 41 99який не мiстить доданого цукру:
- - - - 2009 41 99 10натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 41 99 90iнший
- - 2009 49iнший:
- - - [2009 49 1]з числом Брiкса понад 67:
- - - - 2009 49 11 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 49 19 00iнший
- - - [2009 49 3]з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
- - - - 2009 49 30 00вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
- - - - [2009 49 9]iнший:
- - - - - 2009 49 91 00з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - - 2009 49 93 00з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. %
- - - - - 2009 49 99який не мiстить доданого цукру:
- - - - - - 2009 49 99 10концентрований
- - - - - - 2009 49 99 90iнший
- 2009 50сiк томатний:
- - 2009 50 10 00який мiстить доданий цукор
- - 2009 50 90 00iнший
- [2009 6]сiк виноградний (включаючи виноградне сусло):
- - 2009 61з числом Брiкса не бiльш як 30:
- - - 2009 61 10 00вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто
- - - 2009 61 90 00вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто
- - 2009 69iнший:
- - - [2009 69 1]з числом Брiкса понад 67:
- - - - 2009 69 11 00вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 69 19 00iнший
- - - [2009 69 5]з числом Брiкса понад 30, але не бiльш як 67:
- - - - [2009 69 51]вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - - 2009 69 51 00концентрований
- - - - - 2009 69 59 00iнший
- - - - [2009 69 7]вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - - [2009 69 71]з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %:
- - - - - - 2009 69 71 00концентрований
- - - - - - 2009 69 79 00iнший
- - - - - 2009 69 90 00iнший
- [2009 7]сiк яблучний:
- - 2009 71з числом Брiкса не бiльш як 20:
- - - 2009 71 20 00який мiстить доданий цукор
- - - 2009 71 99 00який не мiстить доданого цукру
- - 2009 79iнший:
- - - [2009 79 1]з числом Брiкса понад 67:
- - - - 2009 79 11 00вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 79 19 00iнший
- - - [2009 79 3]з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
- - - - 2009 79 30 00вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
- - - - [2009 79 9]iнший:
- - - - - 2009 79 91 00з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - - 2009 79 98 00який не мiстить доданого цукру
- [2009 8]сiк з будь-яких iнших плодiв, горiхiв або овочiв:
- - 2009 81сiк з журавлини (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); сiк з брусницi (Vaccinium vitis-idaea):
- - - [2009 81 1]з числом Брiкса бiльш як 67:
- - - - 2009 81 11 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 81 19 00iнший
- - - [2009 81 3]з числом Брiкса не бiльш як 67:
- - - - 2009 81 31 00вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
- - - - [2009 81 5]iнший:
- - - - - 2009 81 51 00з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - - 2009 81 59 00з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. %
- - - - - [2009 81 9]який не мiстить доданого цукру:
- - - - - - 2009 81 95сiк з плодiв рослин виду Vaccinium macrocarpon:
- - - - - - - 2009 81 95 10концентрований
- - - - - - - 2009 81 95 90iнший
- - - - - - 2009 81 99 00iншi
- - 2009 89iнший:
- - - [2009 89 1]з числом Брiкса бiльш як 67:
- - - - [2009 89 11]сiк грушевий:
- - - - - 2009 89 11 00вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
- - - - - 2009 89 19 00iнший
- - - - [2009 89 3]iнший:
- - - - - [2009 89 34]вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - - - 2009 89 34сiк тропiчних плодiв:
- - - - - - - 2009 89 34 10сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту
- - - - - - - 2009 89 34 20сiк плодiв гуаяви та манго
- - - - - - - 2009 89 34 90iншi
- - - - - - 2009 89 35 00iнший
- - - - - [2009 89 36]iнший:
- - - - - - 2009 89 36 00сiк тропiчних плодiв
- - - - - - 2009 89 38 00iнший
- - - [2009 89 5]з числом Брiкса не бiльш як 67:
- - - - [2009 89 50]сiк грушевий:
- - - - - 2009 89 50 00вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
- - - - - [2009 89 61]iнший:
- - - - - - 2009 89 61 00з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - - - 2009 89 63 00з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. %
- - - - - - 2009 89 69 00який не мiстить доданого цукру
- - - - [2009 89 7]iнший:
- - - - - [2009 89 71]вартiстю бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор:
- - - - - - 2009 89 71 00сiк з вишень або черешень
- - - - - - 2009 89 73 00соки з тропiчних плодiв
- - - - - - 2009 89 79 00iншi
- - - - - [2009 89 8]iншi:
- - - - - - [2009 89 85]з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %:
- - - - - - - 2009 89 85сiк тропiчних плодiв:
- - - - - - - - 2009 89 85 10сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, та гуаяви
- - - - - - - - 2009 89 85 90iншi
- - - - - - - 2009 89 86 00iншi
- - - - - - [2009 89 88]з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. %:
- - - - - - - 2009 89 88 00сiк тропiчних плодiв
- - - - - - - 2009 89 89 00iншi
- - - - - - [2009 89 9]який не мiстить доданого цукру:
- - - - - - - 2009 89 96 00сiк з вишень або черешень
- - - - - - - 2009 89 97сiк тропiчних плодiв:
- - - - - - - - 2009 89 97 10концентрований
- - - - - - - - 2009 89 97 20натуральний (невiдновлений) заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - - - - - 2009 89 97 90iншi
- - - - - - - 2009 89 99iншi:
- - - - - - - - 2009 89 99 10концентрованi
- - - - - - - - 2009 89 99 20сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - - - - - 2009 89 99 90iншi
- 2009 90сумiшi сокiв:
- - [2009 90 1]з числом Брiкса понад 67:
- - - [2009 90 11]сумiшi яблучного та грушевого сокiв:
- - - - 2009 90 11 00вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 90 19 00iншi
- - - [2009 90 2]iншi:
- - - - 2009 90 21 00вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - 2009 90 29 00iншi
- - [2009 90 3]з числом Брiкса не бiльш як 67:
- - - [2009 90 31]сумiшi яблучного та грушевого сокiв:
- - - - 2009 90 31 00вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - 2009 90 39 00iншi
- - - [2009 90 4]iншi:
- - - - [2009 90 41]вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - - [2009 90 41 0]сумiшi сокiв з цитрусових i ананасового:
- - - - - - 2009 90 41 00якi мiстять доданий цукор
- - - - - - 2009 90 49iншi:
- - - - - - - 2009 90 49 10концентрованi
- - - - - - - 2009 90 49 20натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
- - - - - - - 2009 90 49 90iншi
- - - - - [2009 90 51 0]iншi:
- - - - - - 2009 90 51 00якi мiстять доданий цукор
- - - - - - 2009 90 59iншi:
- - - - - - - 2009 90 59 10концентрованi
- - - - - - - 2009 90 59 20сумiшi сокiв з тропiчних плодiв, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
- - - - - - - 2009 90 59 30сумiшi сокiв з цитрусових, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
- - - - - - - 2009 90 59 90iншi
- - - - [2009 90 7]вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - - [2009 90 71]сумiшi сокiв з цитрусових i ананасового:
- - - - - - 2009 90 71 00з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %
- - - - - - 2009 90 73 00з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. %
- - - - - - 2009 90 79якi не мiстять доданого цукру:
- - - - - - - 2009 90 79 10концентрованi
- - - - - - - 2009 90 79 90iншi
- - - - - [2009 90 9]iншi:
- - - - - - [2009 90 92]з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. %:
- - - - - - - 2009 90 92 00сумiшi сокiв з тропiчних плодiв
- - - - - - - 2009 90 94 00iншi
- - - - - - [2009 90 95]з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. %:
- - - - - - - 2009 90 95 00сумiшi сокiв з тропiчних плодiв
- - - - - - - 2009 90 96 00iншi
- - - - - - [2009 90 97]якi не мiстять доданого цукру:
- - - - - - - 2009 90 97сумiшi сокiв з тропiчних плодiв:
- - - - - - - - 2009 90 97 10концентрованi
- - - - - - - - 2009 90 97 90iншi
- - - - - - - 2009 90 98iншi:
- - - - - - - - 2009 90 98 10концентрованi
- - - - - - - - 2009 90 98 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.