Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 19Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
1904Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв або зерно оброблене iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 1904 10готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв:
- - 1904 10 10 00виготовленi з кукурудзи
- - 1904 10 30 00виготовленi з рису
- - 1904 10 90 00iншi
- 1904 20готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових пластiвцiв або iз сумiшей несмажених зернових пластiвцiв iз смаженими зерновими пластiвцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур:
- - 1904 20 10 00вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур
- - [1904 20 9]iншi:
- - - 1904 20 91 00виготовленi з кукурудзи
- - - 1904 20 95 00виготовленi з рису
- - - 1904 20 99 00iншi
- 1904 30 00 00пшениця Bulgur
- 1904 90iншi:
- - 1904 90 10 00рис
- - 1904 90 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.