Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 18Какао та продукти з нього
1806Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао:

- 1806 10какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - 1806 10 15 00без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
- - 1806 10 20 00з вмiстом 5 мас.% або бiльше, але менш як 65 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
- - 1806 10 30 00з вмiстом 65 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
- - 1806 10 90 00з вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
- 1806 20iншi готовi вироби у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порошку, у гранулах або iншому аналогiчному виглядi, якi мiстяться в контейнерах або в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 2 кг:
- - 1806 20 10 00з вмiстом 31 мас.% або бiльше какао-масла чи з вмiстом у сумi 31 мас.% або бiльше какао-масла i молочного жиру
- - 1806 20 30 00з вмiстом у сумi 25 мас.% або бiльше, але менш як 31 мас.% какао-масла та молочного жиру
- - [1806 20 5]iншi:
- - - 1806 20 50 00з вмiстом 18 мас.% або бiльше какао-масла
- - - 1806 20 70 00крихти молочного шоколаду
- - - 1806 20 80 00шоколадна глазур
- - - 1806 20 95 00iншi
- [1806 3]iншi, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв:
- - 1806 31 00 00з начинкою
- - 1806 32без начинки:
- - - 1806 32 10 00з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв
- - - 1806 32 90 00iншi
- 1806 90iншi:
- - [1806 90 1]шоколад i шоколаднi вироби:
- - - [1806 90 11]шоколаднi цукерки (включаючи пралiне), з начинкою або без начинки:
- - - - 1806 90 11 00якi мiстять алкоголь
- - - - 1806 90 19 00iншi
- - - [1806 90 3]iншi:
- - - - 1806 90 31 00з начинкою
- - - - 1806 90 39без начинки:
- - - - - 1806 90 39 10вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв
- - - - - 1806 90 39 90iншi
- - 1806 90 50 00кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао
- - 1806 90 60 00пасти, що мiстять какао
- - 1806 90 70 00готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв
- - 1806 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.