Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1702Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамель:

- [1702 1]лактоза та сироп лактози:
- - 1702 11 00 00з вмiстом лактози 99 мас.% або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину
- - 1702 19 00 00iншi
- 1702 20цукор i сироп кленовi:
- - 1702 20 10 00кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв
- - 1702 20 90 00iншi
- 1702 30глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас.% фруктози в сухому станi:
- - 1702 30 10 00iзоглюкоза
- - [1702 30 5]iншi:
- - - 1702 30 50 00у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого
- - - 1702 30 90 00iншi
- 1702 40глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:
- - 1702 40 10 00iзоглюкоза
- - 1702 40 90 00iншi
- 1702 50 00 00фруктоза хiмiчно чиста
- 1702 60iнша фруктоза та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:
- - 1702 60 10 00iзоглюкоза
- - 1702 60 80 00сироп iнулiновий
- - 1702 60 95 00iншi
- 1702 90iншi, включаючи iнвертний цукор та iншi цукри i цукровi сиропи, з вмiстом у сухому станi 50 мас.% фруктози:
- - 1702 90 10 00мальтоза хiмiчно чиста
- - 1702 90 30 00iзоглюкоза
- - 1702 90 50 00мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп
- - [1702 90 7]карамель:
- - - 1702 90 71 00з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози в сухому станi
- - - [1702 90 75]iншi:
- - - - 1702 90 75 00у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого
- - - - 1702 90 79 00iншi
- - 1702 90 80 00сироп iнулiновий
- - 1702 90 95 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.