Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 13Шелак природний неочищений; камедi, смоли та iншi рослиннi соки i екстракти
1302Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:

- [1302 1]соки i екстракти рослинного походження:
- - 1302 11 00 00опiум
- - 1302 12 00 00iз солодки (локрицi)
- - 1302 13 00 00з хмелю
- - 1302 14 00 00з ефедри
- - 1302 19iншi:
- - - 1302 19 05 00живиця ванiльна
- - - 1302 19 70 00iншi
- 1302 20пектиновi речовини, пектинати i пектати:
- - 1302 20 10 00сухi
- - 1302 20 90 00iншi
- [1302 3]клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:
- - 1302 31 00 00агар-агар
- - 1302 32клеї i загусники з плодiв i насiння рiжкового дерева або з насiння циамопсиса, або гуара, видозмiненi або невидозмiненi:
- - - 1302 32 10 00з плодiв або насiння рiжкового дерева
- - - 1302 32 90 00з насiння циамопсиса, або гуара
- - 1302 39 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.