Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 11Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмалi; iнулiн; пшенична клейковина
1104Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:

- [1104 1]зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв:
- - 1104 12з вiвса:
- - - 1104 12 10 00плющене
- - - 1104 12 90 00у виглядi пластiвцiв
- - 1104 19з iнших зернових культур:
- - - 1104 19 10 00пшеницi
- - - 1104 19 30 00жита
- - - 1104 19 50 00кукурудзи
- - - [1104 19 6]ячменю:
- - - - 1104 19 61 00плющене
- - - - 1104 19 69 00у виглядi пластiвцiв
- - - [1104 19 9]iнших:
- - - - 1104 19 91 00пластiвцi з рису
- - - - 1104 19 99 00iншi
- [1104 2]iнше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене):
- - 1104 22з вiвса:
- - - 1104 22 40 00лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене
- - - 1104 22 50 00обрушене
- - - 1104 22 95 00iнше
- - 1104 23з кукурудзи:
- - - 1104 23 40 00лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене; обрушене
- - - 1104 23 98 00iнше
- - 1104 29з iнших зернових культур:
- - - [1104 29 0]ячменю:
- - - - 1104 29 04 00лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене
- - - - 1104 29 05 00обрушене
- - - - 1104 29 08 00iнше
- - - [1104 29 1]iнше:
- - - - 1104 29 17 00лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене
- - - - 1104 29 30 00обрушене
- - - - [1104 29 5]тiльки подрiбнене:
- - - - - 1104 29 51 00пшеницi
- - - - - 1104 29 55 00жита
- - - - - 1104 29 59 00iнше
- - - - [1104 29 8]iнше:
- - - - - 1104 29 81 00пшеницi
- - - - - 1104 29 85 00жита
- - - - - 1104 29 89 00iнше
- 1104 30зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:
- - 1104 30 10 00пшеницi
- - 1104 30 90 00iнших зернових культур

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.