Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 10Зерновi культури
1008Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури:

- 1008 10 00 00гречка
- [1008 2]просо:
- - 1008 21 00 00насiннєве
- - 1008 29 00 00iнше
- 1008 30 00 00насiння канаркової трави
- 1008 40 00 00пальчатка (росичка) (Digitaria spp.)
- 1008 50 00 00кiноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa)
- 1008 60 00 00тритикале
- 1008 90 00iншi зерновi культури:
- - 1008 90 00 10нешлiфоване насiння цицанiї водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис)
- - 1008 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.