Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 08Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0813Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:

- 0813 10 00 00абрикоси
- 0813 20 00 00чорнослив
- 0813 30 00 00яблука
- 0813 40iншi плоди:
- - 0813 40 10 00персики, включаючи нектарини
- - 0813 40 30 00грушi
- - 0813 40 50 00папая
- - 0813 40 65 00тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая
- - 0813 40 95 00iншi
- 0813 50сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:
- - [0813 50 1]сумiшi сушених плодiв, крiм плодiв товарних позицiй 0801-0806:
- - - [0813 50 12]без чорносливу:
- - - - 0813 50 12 00з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або плода хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї
- - - - 0813 50 15 00iншi
- - - 0813 50 19 00з чорносливом
- - [0813 50 3]сумiшi, що складаються виключно iз сушених горiхiв товарних позицiй 0801 i 0802:
- - - 0813 50 31 00з тропiчних горiхiв
- - - 0813 50 39 00iншi
- - [0813 50 9]iншi сумiшi:
- - - 0813 50 91 00без чорносливу та iнжиру
- - - 0813 50 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.