Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 08Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0811Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

- 0811 10суницi та полуницi:
- - [0811 10 1]з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - - 0811 10 11 00з вмiстом цукру понад 13 мас.%
- - - 0811 10 19 00iншi
- - 0811 10 90 00iншi
- 0811 20малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, бiла або червона смородина (порiчки) та аґрус:
- - [0811 20 1]з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - - 0811 20 11 00з вмiстом цукру понад 13 мас.%
- - - 0811 20 19 00iншi
- - [0811 20 3]iншi:
- - - 0811 20 31 00малина
- - - 0811 20 39 00чорна смородина
- - - 0811 20 51 00червона смородина (порiчки)
- - - 0811 20 59 00ожина, плоди шовковицi
- - - 0811 20 90 00iншi
- 0811 90iншi:
- - [0811 90 1]з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - - [0811 90 11]з вмiстом цукру понад 13 мас.%:
- - - - 0811 90 11 00тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи
- - - - 0811 90 19 00iншi
- - - [0811 90 3]iншi:
- - - - 0811 90 31 00тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи
- - - - 0811 90 39 00iншi
- - [0811 90 5]iншi:
- - - 0811 90 50 00плоди рослини виду Vaccinium myrtillus
- - - 0811 90 70 00плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium
- - - [0811 90 71]вишнi та черешнi:
- - - - 0811 90 75 00вишня кисла (Рrunus cerasus)
- - - - 0811 90 80 00iншi
- - - 0811 90 85 00тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи
- - - 0811 90 95 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.