ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЮ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ

13.07.2023 N 15-03/1071

 

Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i цифровiзацiї


Про графiк зниження ввiзного мита

     З 06 липня 2023 року набрало чинностi Рiшення N 1/2022 Спiльного Комiтету, утвореного згiдно з Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, щодо замiни Протоколу В до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, яке ратифiковане Законом України вiд 02.05.2023 N 3073-IX "Про ратифiкацiю Рiшення N 1/2022 Спiльного Комiтету, утвореного згiдно з Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, щодо замiни Протоколу В до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя та Рiшення N 2/2022 Спiльного Комiтету, утвореного згiдно з Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, щодо замiни Протоколу С до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя про визначення поняття "походження товарiв" та методiв адмiнiстративного спiвробiтництва" (далi - Рiшення N 1/2022).

     Рiшенням N 1/2022 Протокол В до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, вчиненої в м. Скоп'є 18 сiчня 2001 року, замiнено новим Протоколом В та Додатками до нього, якi є невiд'ємною частиною цього Рiшення.

     З метою забезпечення мiжнародних зобов'язань України, взятих в рамках Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, згiдно з iнформацiєю, викладеною у листах Мiнiстерства економiки України вiд 30.06.2023 N 4222-05/32000-03 та вiд 12.07.2023 N 4222-05/34518-03, надсилаємо оновлений тарифний графiк ставок ввiзного мита з урахуванням тарифних квот на 2023 - 2027 роки.

     Додаток: в електронному виглядi.

Директор Департаменту контролю та адмiнiстрування митних платежiв Дмитро ПАДУН

 

Додаток

Ставки ввiзного мита з урахуванням тарифних квот на 2023 - 2027 роки
(Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя)

(частина 1 [01-28], частина 2 [29-71], частина 3 [72-97])

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.