МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

26.03.2018 N 159


Про затвердження Перелiку продуктiв, якi пiдлягають державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 квiтня 2018 р. за N 463/31915


     Вiдповiдно до частини четвертої статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", пункту 8 Положення про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 року N 1119, наказую:

     1. Затвердити Перелiк продуктiв, якi пiдлягають державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах, що додається.

     2. Встановити, що iнтерпретацiя назви груп товарiв, включених до цього Перелiку, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про Митний тариф України".

     3. Департаменту аграрної полiтики i сiльського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Цей наказ набирає чинностi одночасно iз набранням чинностi Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", але не ранiше дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Мiнiстра М. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
26 березня 2018 року N 159
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 квiтня 2018 р. за N 463/31915

ПЕРЕЛIК
продуктiв, якi пiдлягають державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Назва товару згiдно з УКТ ЗЕД Характеристика товару
1 2 3
Група 02
М'ясо та їстiвнi субпродукти
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0205 00 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0206 Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0208 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0209 Сало (пiдшкiрний жир) без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi, охолодженi, мороженi, соленi або в розсолi, сушенi або копченi Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
Група 03
Риба та ракоподiбнi, молюски та iншi воднi безхребетнi
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304 Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304 Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0305 Риба, сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0306 Ракоподiбнi, в панцирi або без панцира, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi ракоподiбнi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; ракоподiбнi в панцирi, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0307 Молюски, в черепашцi або без черепашки, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi молюски, в черепашцi або без черепашки, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок та гранули з молюскiв, придатнi для харчування Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0308 Водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних i молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi, в розсолi або копченi, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок i гранули з водяних безхребетних даної товарної позицiї, придатнi для харчування Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
Група 04
Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додавання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0402 Молоко та вершки, згущенi та з додаванням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з додаванням або без додавання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з додаванням або без додавання фруктiв, горiхiв чи какао Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з додаванням чи без додавання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з додаванням чи без додавання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0407 Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з додаванням чи без додавання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0409 00 00 00 Мед натуральний Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
Група 05
Iншi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0502 10 00 00 Щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
0505* Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок i вiдходи пiр'я або частин пiр'я Усi, крiм обробленого декоративного пiр'я, обробленого пiр'я, що перевозиться для особистого використання, та вантажiв з обробленим пiр'ям, що пересилаються для використання у непромислових цiлях
0506 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0507 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок i вiдходи цих матерiалiв Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
0508 00 00 00* Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок i вiдходи Виключно порожнi черепашки та панцирi для використання у виробництвi харчових продуктiв або як сировина для глюкозамiну, а також черепашки та раковини, включаючи скелетнi пластини каракатиць, що мiстять м'якi тканини або м'ясо
0510 00 00 00* Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання Виключно залози, iншi продукти тваринного походження та жовч
0511 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
Група 06
Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602 90 10 00* Мiцелiй грибiв Виключно товар, що мiстить перероблений гнiй тваринного походження
Група 12
Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1212 99 95* Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi Виключно бджолиний пилок
1213 00 00 00* Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або не подрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул Виключно солома
1214 90* Бруква, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi Виключно сiно
Група 15
Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1501 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503 Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503 Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим способом Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
1505 00 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн) Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдпозицiї
1506 00 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
1516 10 Жири i масла твариннi та їх фракцiї Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдпозицiї
1517* Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516 Виключно тi, що мiстять твариннi жири, олiї або масла
1518 00 91 00* Жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516 Виключно твариннi жири, масла, олiї топленi
1518 00 95 00* Нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй Виключно продукти з жирiв, олiй та масел, топленi жири тваринного походження та їхнi похiднi, у тому числi використана олiя харчова, призначена для подальшого використання як побiчний продукт тваринного походження не призначений для споживання людиною
1518 00 99 00* Iншi Виключно продукти, що мiстять твариннi жири
1521 90 91 00 Вiск бджолиний або iнших комах, рафiнований чи нерафiнований, забарвлений чи незабарвлений, неочищений Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
1521 90 99 00 Вiск бджолиний або iнших комах, рафiнований чи нерафiнований, забарвлений чи незабарвлений, iнший Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
1522 00* Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження Виключно продукти тваринного походження
Група 16
Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдпозицiї
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдпозицiї
1604* Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб Усi, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також маслин та оливок, питома вага рибного продукту в яких не перевищує 20 %
1605* Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi Усi, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
Група 17
Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1702* Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додавання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока Виключно штучний мед, лактоза, сумiшi натурального та штучного меду та сумiшi з вмiстом лактози, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1704* Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, крiм кондитерських виробiв (включаючи цукерки) та шоколаду, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного або яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
Група 18
Какао та продукти з нього
1806* Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, крiм кондитерських виробiв (включаючи цукерки) та шоколаду, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного або яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
Група 19
Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
1901* Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi Виключно продукти тваринного походження, у тому числi харчовi продукти на основi молока для немовлят, сирi пiцци з iнгредiєнтами тваринного походження, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1902 11 00 00 Вироби з макаронного тiста, не начиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом, з вмiстом яєць Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
1902 19 Вироби з макаронного тiста, не начиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом, iншi, нiж з вмiстом яєць Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, крiм макаронних виробiв та локшини, якi не начиненi м'ясним продуктом, а також виробiв, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного або яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1902 20 10 00 Вироби з макаронного тiста, начиненi, варенi або неваренi, або приготовленi iншим способом, з вмiстом понад 20 мас. % риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
1902 20 30 00 Вироби з макаронного тiста, начиненi, варенi або неваренi, або приготовленi iншим способом, з вмiстом понад 20 мас. % ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
1902 20 91 00* Вироби з макаронного тiста, начиненi, варенi Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження
1902 20 99 00* Iншi вироби з макаронного тiста, начиненi, неваренi Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження
1902 30* Iншi вироби з макаронного тiста, що не належать до товарних пiдпозицiй 1902 11, 1902 19 та 1902 20 Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, крiм макаронних виробiв та локшини, якi не начиненi м'ясним продуктом, а також виробiв, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного або яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1902 40* Кускус Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, крiм виробiв, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного або яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1904 10 10 00* Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв, виготовленi з кукурудзи Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1904 90 10* Готовi харчовi вироби, виготовленi з рису Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження (наприклад, сушi)
1905* Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, наприклад:
вафлi або вафельнi облатки, начиненi м'ясом або сиром (наприклад, бурек) (товарна категорiя 1905 32 91 згiдно з УКТ ЗЕД); вафлi або вафельнi облатки, начиненi продуктами тваринного походження, окрiм м'яса та сиру (товарна категорiя 1905 32 99 згiдно з УКТ ЗЕД); попередньо приготовленi або готовi пiцци або кiш, начиненi або вкритi продуктами тваринного походження (товарна пiдпозицiя 1905 90 згiдно з УКТ ЗЕД); непридатнi для тривалого зберiгання продукти товарної категорiї 1905 90 90* згiдно з УКТ ЗЕД.
Не входять хлiб, тiстечка, печиво, вафлi, вафельнi облатки, сухарi, а також вироби, менше 20 % вмiсту яких становлять переробленi молочнi або яєчнi продукти та якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
Група 20
Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2001 90 65 00* Маслини або оливки Виключно тi, питома вага рибного продукту в яких становить не менше 20 %
2004* Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження
2005* Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додавання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, крiм маслин або оливок (код 2005 70 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), питома вага рибного продукту в яких становить менше 20 %
Група 21
Рiзнi харчовi продукти
2103 90 90 00* Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця; iншi Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження
2104* Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, включаючи харчовi продукти для немовлят в контейнерах з масою нетто не бiльше 250 г, крiм запакованих для кiнцевого споживача супiв та бульйонiв готових, заготовок для їх приготування (код згiдно з УКТ ЗЕД 2104 10 00 00), гомогенiзованих складених харчових продуктiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 2104 20 00 00), менше половини вмiсту яких становлять рибнi жири, порошки або екстракти та якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2105 00* Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао Виключно тi, що мiстять сире або перероблене молоко
2106 10* Бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини Виключно тi, що є композитними продуктами та не вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".
Не входять запакованi для кiнцевого споживача дiєтичнi добавки, що мiстять невелику кiлькiсть (питома вага менше 20 %) переробленого продукту тваринного походження (включаючи глюкозамiн, хондроїтин та/або хiтозан) iншого, нiж м'ясний продукт
2106 90 92 00* Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю Виключно харчовi продукти (наприклад, дiєтичнi добавки), що мiстять продукти тваринного походження, наприклад, iзолят бiлка молочної сироватки, хондроїтин, глюкозамiн, хiтозан, карбонат кальцiю, пастеризований солений рiдкий яєчний жовток, твариннi жири (наприклад, риб'ячий жир у капсулах), з вмiстом або без вмiсту iнших речовин.
Не входять композитнi продукти, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також запакованi для кiнцевого споживача дiєтичнi добавки, що мiстять невелику кiлькiсть (питома маса менше 20 %) переробленого продукту тваринного походження (включаючи глюкозамiн, хондроїтин та/або хiтозан) iншого, нiж м'ясний продукт
2106 90 98* Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, iншi Виключно тi (наприклад, дiєтичнi добавки, сир фондю), що мiстять продукти тваринного походження, наприклад, хондроїтин, глюкозамiн, твариннi жири (наприклад, риб'ячий жир у капсулах).
Не входять композитнi продукти, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також запакованi для кiнцевого споживача дiєтичнi добавки, що мiстять невелику кiлькiсть (питома маса менше 20 %) переробленого продукту тваринного походження (включаючи глюкозамiн, хондроїтин та/або хiтозан) iншого, нiж м'ясний продукт
Група 22
Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2202 90 91* Iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009 з вмiстом менш як 0,2 мас. % жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 Тi, що мiстять переробленi продукти тваринного походження, наприклад, питнi йогурти iз зерновими пластiвцями, кавовi або шоколаднi напої, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2202 90 95 00* Iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009, з вмiстом 0,2 мас. % або бiльше, але менш як 2 мас. % жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 Тi, що мiстять переробленi продукти тваринного походження, наприклад, питнi йогурти iз зерновими пластiвцями, кавовi або шоколаднi напої, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2202 90 99 00* Iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009, з вмiстом 2 мас. % або бiльше жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 Тi, що мiстять переробленi продукти тваринного походження, наприклад, питнi йогурти iз зерновими пластiвцями, кавовi або шоколаднi напої, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2208 70* Лiкери i солодкi наливки Лiкери, що мiстять спирти, якi складаються з емульсiй спирту, та продукти тваринного походження, наприклад, яєчний жовток або вершки, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
Група 23
Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин
2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
2309* Продукти, що використовуються для годiвлi тварин Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження та не належать до товарних категорiй 2309 90 20 та 2309 90 91 згiдно з УКТ ЗЕД
Група 28
Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
2835 25 00 00* Гiдрогенфосфат кальцiю (фосфат дикальцiю) Виключно тваринного походження
2835 26 00 00* Iншi фосфати кальцiю Виключно трикальцiйфосфат тваринного походження
Група 29
Органiчнi хiмiчнi сполуки
2922 49* Iншi амiнокислоти та їх складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження та використовуються як сировина для виробництва дiєтичних добавок або кормiв
2925 29 00 00* Iмiни та їх похiднi; солi цих сполук, iншi, нiж хлордимеформ (ISO) Виключно креатин тваринного походження
2930* Сполуки сiркоорганiчнi Виключно такi амiнокислоти тваринного походження:
цистеїн i цистин товарної категорiї 2930 90 13* згiдно з УКТ ЗЕД;
похiднi цистеїну або цистину товарної категорiї 2930 90 16* згiдно з УКТ ЗЕД
2932 99 00 00* Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню, iншi Виключно продукти тваринного походження (наприклад, глюкозамiн, глюкозамiн-6-фосфат та їхнi сульфати)
2942 00 00 00* Iншi органiчнi сполуки Виключно продукти тваринного походження
Група 30
Фармацевтична продукцiя
3001 20 90 00 Екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї), iншi нiж людського походження Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
3001 90 91 00* Речовини тваринного походження, пiдготовленi для терапевтичного або профiлактичного застосування: гепарин та його солi Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
3001 90 98 00 Iншi речовини тваринного походження, окрiм гепарину та його солей, пiдготовленi для терапевтичного або профiлактичного застосування, в iншому мiсцi не зазначенi Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
3002 10 10 00* Сироватки iмуннi (антисироватки) Виключно продукти тваринного походження
3002 10 91 00* Гемоглобiн, глобулiни кровi та сироватковi глобулiни Виключно продукти тваринного походження
3002 10 99 00* Iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв Виключно продукти тваринного походження
3002 90 30 00 Кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування Усi товари, що входять до цiєї товарної пiдкатегорiї
3002 90 50 00* Культури мiкроорганiзмiв Виключно патогени та культури патогенiв
3002 90 90 00* Iншi Виключно патогени та культури патогенiв
3006 92 00 00* Фармацевтичнi вiдходи та не придатнi для використання фармацевтичнi засоби Виключно продукти тваринного походження
Група 31
Добрива
3101 00 00 00* Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження Виключно продукти тваринного походження в нерозбавленому виглядi, у тому числi гуано, крiм мiнералiзованого гуано, а також призначенi для використання як добриво сумiшi гною з переробленим тваринним бiлком
3105 10 00 00* Товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг Виключно добрива, що мiстять продукти тваринного походження
Група 32
Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3204* Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або не визначеного хiмiчного складу Виключно дисперсiї кольору на основi молочного жиру, що використовуються для виробництва харчових продуктiв або кормiв.
Група 33
Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати
3302* Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв Виключно ароматизатори на основi молочного жиру, що використовуються для виробництва харчових продуктiв та кормiв
Група 35
Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3501* Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї Виключно казеїн, призначений для споживання людиною, годування тварин або технiчних цiлей
3502* Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас. % сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв Виключно продукти, отриманi з яєць та молока
3503 00* Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб'ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501 Усi, крiм желатину, не призначеного для споживання людиною або для використання у харчовiй промисловостi
3504 00* Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або нехромований Виключно колаген та гiдролiзованi бiлки, призначенi для споживання людиною або для використання у харчовiй промисловостi.
Виключно продукти з колагену на основi бiлка, отриманi зi шкiр, шкур та сухожиль тварин, у тому числi кiсток (у випадку свиней, свiйської птицi та риби).
Виключно гiдролiзованi бiлки, що складаються з полiпептидiв, пептидiв, амiнокислот або їхнiх сумiшей, отриманi шляхом гiдролiзу побiчних продуктiв тваринного походження (крiм призначених для використання як добавка до харчових продуктiв (товарна позицiя 2106 згiдно з УКТ ЗЕД)).
Виключно молоко та молочнi продукти, призначенi для споживання людиною, що не входять до товарної позицiї 0404 згiдно з УКТ ЗЕД
3507 10 00 00* Реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко) Виключно продукти тваринного походження, призначенi для споживання людиною
3507 90 90 00* Ферменти, iншi нiж реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко), iншi нiж лiпопротеїнлiпаза, лужна протеаза Aspergillus Виключно продукти тваринного походження, що використовуються у харчовiй промисловостi, наприклад, пепсин або ферменти з 45 % лактози
Група 38
Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3822 00 00 00* Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали Виключно продукти, отриманi з продуктiв тваринного походження
3825 10 00 00* Вiдходи мiського господарства Виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження
Група 39
Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
3913 90 00* Iншi полiмери природнi (наприклад, альгiнова кислота) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку) у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй Тi, що отриманi виключно з продуктiв тваринного походження, наприклад, хондроїтин сульфат, хiтозан, затвердiлий желатин
3917 10 10 00* Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв або з целюлозних матерiалiв; iз затвердiлих протеїнiв Отриманi виключно з продуктiв тваринного походження
3926 90 92* Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914, виготовленi з листiв Виключно незаповненi капсули затвердiлого желатину, призначенi для використання як корм
3926 90 97* Вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914, iншi, нiж виготовленi з листiв Виключно незаповненi капсули затвердiлого желатину, призначенi для використання як корм
Група 41
Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (c) до цiєї групи Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
4103 Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до цiєї групи Усi товари, що входять до цiєї товарної позицiї
Група 42
Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
4205 00 90 00* Iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри Виключно тi, що використовуються для виробництва жувальних предметiв для домашнiх тварин
4206 00 00* Вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку), синюги, мiхурiв або сухожиль Виключно тi, що використовуються для виробництва жувальних предметiв для домашнiх тварин
Група 43
Натуральне та штучне хутро; вироби з нього
4301* Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103 Усi продукти (крiм обробленого хутра), включаючи такi товарнi категорiї згiдно з УКТ ЗЕД:
4301 10 00 (норки, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них);
4301 30 00 (ягнята таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них);
4301 60 00 (лисицi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них);
4301 80 00 (хутра iншi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них);
4301 90 00 (голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки шкурок, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв)
Група 51
Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу
5101* Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню Виключно необроблена вовна
5102* Волос тварин, тонкий чи грубий, не пiдданий кардо- або гребенечесанню Виключно необроблений волос, включаючи грубий волос з бокiв бикових та коней
5103* Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини Виключно необроблена вовна або волос
Група 67
Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини
6701 00 00 00* Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 0505 та оброблених стовбурiв i стрижнiв пiр'я) Виключно шкурки та iншi частини птахiв з пiр'ям або пухом, пiр'я та пух, частини пiр'я, якi не становлять частину готових виробiв, пiдданi процесу, вiдмiнному вiд простої обробки (очищення, дезiнфекцiї або консервацiї).
Виключно необробленi або пiдданi простому очищенню вироби зi шкурок, пiр'я, пуху або частини пiр'я, наприклад, окремi пера, стовбури яких зв'язуються дротом або скрiплюються разом для використання, наприклад, у капелюшному виробництвi, а також окремi складенi пера, зiбранi з рiзних компонентiв, прикраси, виготовленi з пiр'я або пуху, наприклад, для капелюхiв, боа, комiрiв, крiм обробленого декоративного пiр'я, а також обробленого пiр'я, не призначеного для промислових цiлей
Група 71
Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
7101 21 00 00* Перли культивованi необробленi Виключно устрицi, непридатнi для споживання людиною, що мiстять одну або бiльше культивованих перлин, зберiгаються в соляному середовищi або в iнший спосiб, запакованi в герметичнi металевi контейнери.
Виключно перли культивованi необробленi
Група 96
Рiзнi готовi вироби
9602 00 00 00* Оброблений нествердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з нествердiлого желатину Виключно незаповненi капсули нествердiлого желатину, призначенi для використання як харчовий продукт або корм
Група 97
Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
9705 00 00 00* Колекцiї та предмети колекцiонування iз зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї або такi, що становлять iсторичний, археологiчний, палеонтологiчний, етнографiчний чи нумiзматичний iнтерес Виключно продукти тваринного походження, крiм мисливських трофеїв, отриманих iз копитних або птахiв, пiдданих повнiй таксидермiчнiй обробцi, що забезпечує їх зберiгання при температурi навколишнього середовища, а також трофеїв, отриманих iз диких тварин, вiдмiнних вiд копитних, та птахiв (оброблених або необроблених)

     Примiтка. Товар, класифiкований за кодом УКТ ЗЕД, позначеним у цьому Перелiку символом "*" (наприклад, 0505*), пiдлягає державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах лише у разi, якщо вiн вiдповiдає характеристицi, наведенiй у третiй колонцi цього Перелiку.

Заступник директора Департаменту аграрної полiтики та сiльського господарства О. О. Альшанова
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.